sowie

Polityka, politycy, partie polityczne w Walbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Data newsa: 2009-04-27 14:46

Ostatni komentarz: Ponoć w Parlamencie Europejskim łatwo mozna zarobić. Czy się stoi czy się leży 120 000e się należy.
dodany: 2009.05.16 23:15:46
przez: XYZ
czytaj więcej
Data newsa: 2009-02-13 09:40

Ostatni komentarz: Szanowni mieszkańcy Wałbrzycha głosujcie na Andrzeja Zibrowa. Gdyż jest to odpowiednia kandydatura na to stanowisko. Już jako prezes Wałbrzyskiej koksowni pokazał że jego działania są zdecydowane i zawsze osiąga wyznaczone cele.
dodany: 2009.03.19 20:20:10
przez: Marcin
czytaj więcej
Data newsa: 2008-12-12 11:26

Ostatni komentarz: Panie Prezydencie dajcie spokój ustap ze stanowiska bo i tak nic nie robisz,Doprowadziłeś Wałbrzych do ruiny nie wstyd Ci.
dodany: 2009.01.27 11:07:46
przez: jadzia
czytaj więcej
Walczą o prawa mieszkańców
2017-03-31 12:17

Arkadiusz Czocher, Michał Broda i Piotr Cugowski ze Stowarzyszenia Kocham Szczawno-Zdrój złożyli w urzędzie miejskim wniosek o skierowanie pod obrady Rady Miejskiej, projektu uchwały w sprawie zmiany statutu gminy. Znajdują się w nim zapisy umożliwiające mieszkańcom uzdrowiska wnoszenie inicjatywy uchwałodawczej.


- Zagwarantowanie wyborcom możliwości wniesienia pod obrady Rady Miejskiej obywatelskiego projektu uchwały umożliwi mieszkańcom - podobnie jak to jest w przypadku obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej na poziomie państwowym - bardziej bezpośredni wpływ na bieg spraw Gminy Szczawno-Zdrój, najbardziej zgodny z ich rzeczywistą wolą - w sytuacjach, kiedy uznają to za szczególnie konieczne - sugerują autorzy projektu. Przepisy prawa, ani żadne stanowisko doktryny prawniczej nie sprzeciwiają się możliwości przyznania wyborcom prawa do wystąpienia z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Wręcz przeciwnie, przyznanie wyborcom takiej możliwości jest zalecane, w celu sprawniejszego i pełniejszego budowania społeczeństwa obywatelskiego. Biorąc pod uwagę doświadczenia w tej materii z okolicznych gmin, zdaniem wnioskodawców optymalnym na gruncie Gminy Szczawno-Zdrój rozwiązaniem jest, aby do wniesienia obywatelskiego projektu uchwały pod obrady Rady Miejskiej uprawniona była liczba 150 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze z obszaru Gminy Szczawno-Zdrój Zdaniem wnioskodawców wprowadzenia proponowanych zmian do Statutu Gminy Szczawno-Zdrój nie będzie wiązać się z żadnymi negatywnymi skutkami dla Gminy Szczawno- Zdrój, ani z żadnymi dodatkowymi kosztami dla jej budżetu. Przyjęcie proponowanej zmiany, może natomiast wpłynąć na stosunek mieszkańców do instytucji samorządowych, a ponadto może być pomocne w zauważaniu przez Burmistrza Miasta i Radę Miejską palących problemów obywateli.Autor: 30minut


Wróć
dodaj komentarz | Komentarze: