sowie

Polityka, politycy, partie polityczne w Walbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Data newsa: 2009-04-27 14:46

Ostatni komentarz: Ponoć w Parlamencie Europejskim łatwo mozna zarobić. Czy się stoi czy się leży 120 000e się należy.
dodany: 2009.05.16 23:15:46
przez: XYZ
czytaj więcej
Data newsa: 2009-02-13 09:40

Ostatni komentarz: Szanowni mieszkańcy Wałbrzycha głosujcie na Andrzeja Zibrowa. Gdyż jest to odpowiednia kandydatura na to stanowisko. Już jako prezes Wałbrzyskiej koksowni pokazał że jego działania są zdecydowane i zawsze osiąga wyznaczone cele.
dodany: 2009.03.19 20:20:10
przez: Marcin
czytaj więcej
Data newsa: 2008-12-12 11:26

Ostatni komentarz: Panie Prezydencie dajcie spokój ustap ze stanowiska bo i tak nic nie robisz,Doprowadziłeś Wałbrzych do ruiny nie wstyd Ci.
dodany: 2009.01.27 11:07:46
przez: jadzia
czytaj więcej
Lista newsów z miesiąca sierpień 2010
Znaleziono 3 newsów
2010-08-26 11:17

2 września 2010 r. o g. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Budownictwa, natomiast 3 września br. Komisji Budżetu i Finansów.

 

 

 

Tematyka posiedzeń:
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Budownictwa

1. Rozpatrzenie spraw bieżących wynikających z wniosków mieszkańców gminy dotyczących zmian w planach zagospodarowania przestrzennego – wyjazd w teren.
2. Sprawy różne.

Komisja Budżetu i Finansów

1. Analiza wykonania budżetu za 6 miesięcy 2010 r.,
2. Analiza wpływów z tytułu podatków,
3. Sprawy różne.
 

czytaj więcej... (kliknij)

2010-08-24 10:04

Radni wracają do pracy po przerwie wakacyjnej. Już w środę 25 sierpnia o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy odbędzie się kolejna sesja Rady Powiatu. Sesja rozpocznie się od wysłuchania sprawozdania starosty z działalności Zarządu Powiatu ze okres od poprzedniej, czerwcowej sesji. Po tym punkcie Radni złożą interpelacje oraz zapytania i wysłuchają informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. Zaraz po tym przejdą do głosowania nad uchwałami, które dotyczyć będą powiatowej oświaty.czytaj więcej... (kliknij)

2010-08-18 10:59

Przewodniczący Rady Gminy Świdnica zwołuje LXVIII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY ŚWIDNICA na dzień 17.08.2010 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Świdnicy.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie LXVIII sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
2. Wyznaczenie sekretarza obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmiany uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Świdnica,
2. zmiany budżetu gminy na 2010 rok.
3. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

4. Zakończenie LXVIII sesji Rady Gminy Świdnica.

czytaj więcej... (kliknij)