sowie

Polityka, politycy, partie polityczne w Walbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Data newsa: 2009-04-27 14:46

Ostatni komentarz: Ponoć w Parlamencie Europejskim łatwo mozna zarobić. Czy się stoi czy się leży 120 000e się należy.
dodany: 2009.05.16 23:15:46
przez: XYZ
czytaj więcej
Data newsa: 2009-02-13 09:40

Ostatni komentarz: Szanowni mieszkańcy Wałbrzycha głosujcie na Andrzeja Zibrowa. Gdyż jest to odpowiednia kandydatura na to stanowisko. Już jako prezes Wałbrzyskiej koksowni pokazał że jego działania są zdecydowane i zawsze osiąga wyznaczone cele.
dodany: 2009.03.19 20:20:10
przez: Marcin
czytaj więcej
Data newsa: 2008-12-12 11:26

Ostatni komentarz: Panie Prezydencie dajcie spokój ustap ze stanowiska bo i tak nic nie robisz,Doprowadziłeś Wałbrzych do ruiny nie wstyd Ci.
dodany: 2009.01.27 11:07:46
przez: jadzia
czytaj więcej
Lista newsów z miesiąca marzec 2012
Znaleziono 4 newsów
2012-03-27 14:58

Drobne błędy w polityce rachunkowości, ale nic co mogłoby zagrażać funkcjonowaniu spółek miejskich – to wnioski rewidentów, którzy sprawdzali kondycję jednostek podlegających urzędowi w Wałbrzychu. - Nie wykazano rażących zaniedbań, ani żadnych nadużyć finansowych. – twierdzi Izabela Rachuba – Głód, kierowniczka referatu strategii i analiz Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Najwięcej zaniedbań wykryto w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych. Z uwagi na to, że była to mała spółka, według prawa, nie było potrzeby przeprowadzać w niej corocznych audytów. - Szereg uchybień związanych z polityką rachunkowości i regulaminami został już w większości poprawiony. Spółka do końca marca zobowiązała się usunąć pozostałe błędy – tłumaczy Izabela Rachuba – Głód. Przypomnijmy, że zakład usług komunalnych w Wałbrzychu prowadzony jest obecnie przez Andrzeja Kosióra, byłego prezesa MPK. Spółka przejęła również rolę przewoźnika miejskiego, prowadząc komunikację zbiorową. Oddała jednak w większości zadania związane z porządkowaniem dróg miejskich pod kuratelę Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta. Zespół, który dokonywał audytu został powołany pod koniec sierpnia. Dlaczego? - Wiele działań części spółek miało charakter kontrowersyjny.

czytaj więcej... (kliknij)

2012-03-19 10:22

rezydent Szełemej ucieka radnemu Torbusowi. Towarzystwo miłośników Lwowa wyprzedziło ZHP. Roman Szełemej - Artura Torbusa. Rywalizacja w naszym plebiscycie nabiera tempa.

czytaj więcej... (kliknij)

2012-03-13 11:59


Tylu Pawłów Szpurów i Romanów Szełemejów jeszcze w jednym miejscu nie widzieliśmy. Na spotkaniu z mieszkańcami Kozic, którego tematem była m.in. budowa obwodnicy Wałbrzycha pojawili się obrońcy likwidowanych szkół. Część z nich ubrała maski w wizerunkiem radnego i prezydenta miasta. Sam już nie wiem którego z nich było więcej na sali. W spotkaniu brał udział również wicemarszałek województwa dolnośląskiego, od którego mieszkańcy Kozic chcieli usłyszeć konkrety. Informacje dotyczące miejsca, w którym będzie przebiegała obwodnica oraz daty jej wykonania. Panie wicemarszałku. Sugerujemy, aby przedstawił Pan szybką i szczegółową odpowiedź. Inaczej Pana klony również mogą chodzić po Koziach. Skoro już o zaskoczeniu. Justyna Kowalczyk przegrała kolejny bieg z Marit Bjoergen. Do końca Pucharu Świata coraz bliżej. Dlatego trzymajmy kciuki.

czytaj więcej... (kliknij)

2012-03-13 11:59

Trwają prace nad aktualizacją strategii Dolnego Śląska. Podczas spotkania starostów w Kłodzku, wyznaczono kierunek rozwoju południowej części województwa. Dyskusję zdominowało zagadnienie infrastruktury w naszym regionie. Starosta wałbrzyski Robert Ławski zaproponował, aby w strategii uwzględnić plany inwestycyjne i modernizacyjne zarządców dróg oraz kolei. Spotkanie było efektem podpisania w lutym br. przez starostów Obszaru Sudeckiego Listu Intencyjnego w sprawie współpracy na rzecz aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020, która jest dokumentem promującym rozwój regionalny w szerszej perspektywie wykraczającej poza minimum określane uregulowaniami prawnymi dla samorządu wojewódzkiego. Jej rolą jest także wspieranie samorządów lokalnych w regionie. Do prac nad aktualizacją strategii zostali zaproszeni zarówno partnerzy społeczno-gospodarczy i naukowcy (w tym celu samorząd województwa powołał Dolnośląską Radę Gospodarczą), jak i właśnie fora subregionalne - te ostatnie będące reprezentantami samorządów danego obszaru regionu. Maciej Zathey dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego przedstawiał harmonogram prac nad strategią. Docelowo ma być ona zatwierdzona jesienią br., jednak wcześniej z jej projektem zostanie zapoznana opinia społeczna. Lipiec i sierpień to czas, kiedy będzie można zgłaszać pisemne uwagi. Aby jednak wypracować wnioski do aktualizacji, samorządy muszą dokonać wspólnej analizy mocnych i słabych stron swoich obszarów, określić potencjały i główne czynniki rozwojowe, w subregionie, zidentyfikować bariery problemów w regionie, określić obszary strategiczne, jak i wypracować pożądanych i istotne - wspólne dla obszaru - kierunki działania.

czytaj więcej... (kliknij)